مشاهده همه 17 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر هزینه
  گلدان استوانه ای
  بستن

  گلدان بتنی استوانه ای _ ارتفاع 12 cm و قطر 15 cm

  45,000 تومان
  گلدان پیچی
  بستن

  گلدان بتنی پیچشی _ ارتفاع 7.5 cm و قطر 8 cm

  24,000 تومان
  گلدان چهره
  بستن

  گلدان بتنی طرح چهره _ ارتفاع 9.5 cm و ضلع 10 cm

  28,000 تومان
  گلدان پله ای
  بستن

  گلدان بتنی طرح پله _ ارتفاع 5.5 cm و قطر 10.5 cm

  20,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی مکعبی طرح قلب برجسته _ ارتفاع 7.5 cm و ضلع 8 cm

  16,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی مثلثی _ ارتفاع 5.5 cm _ ضلع 11.5 cm

  16,000 تومان
  گلدان بتنی استوانه ای
  بستن

  گلدان بتنی استوانه ای طرح 1 _ ارتفاع 18 cm و قطر 21 cm

  45,000 تومان
  بستن

  گلدان بتنی استوانه ای طرح مشبک _ ارتفاع 9 cm و قطر 7 cm

  16,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی طرح شمسه _ ارتفاع 20.5 cm و ضلع 5 cm

  75,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی 8 ضلعی _ ارتفاع 13 cm و ضلع 4.5 cm

  27,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی 8 ضلعی _ ارتفاع 20 cm و ضلع 7 cm

  48,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 3 _ ارتفاع 7.5 cm و ضلع 4 cm

  22,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 2 _ ارتفاع 5.5 cm و ضلع 4 cm

  22,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی 5 ضلعی طرح مثلثی _ ارتفاع 4.5 cm و ضلع 5.5 cm

  17,000 تومان
  گلدانهای بتنی
  بستن

  گلدان بتنی 6 ضلعی _ ارتفاع 4.5 cm و ضلع 5.5 cm

  17,000 تومان
  گلدان بتنی مکعبی
  بستن

  گلدان بتنی مکعبی _ ارتفاع و ضلع 7.5 cm

  19,000 تومان
  گلدان بتنی
  بستن

  گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 1 _ ارتفاع 8 و قطر 10 cm

  19,000 تومان