نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر هزینه

   گلدان بتنی طرح شمسه _ ارتفاع 20.5 cm و ضلع 5 cm

   116,300 تومان

   ضلع گلدان: 5 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 20.5 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی استوانه ای طرح 1 _ ارتفاع 18 cm و قطر 21 cm

   75,800 تومان

   قطر گلدان: 21 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 18 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی استوانه ای _ ارتفاع 12 cm و قطر 15 cm

   75,800 تومان

   قطر گلدان: 15 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 12 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی پیچشی _ ارتفاع 7.5 cm و قطر 8 cm

   47,500 تومان

   قطر گلدان: 8 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 7.5 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی استوانه ای طرح مشبک _ ارتفاع 9 cm و قطر 7 cm

   36,700 تومان

   قطر گلدان: 7 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 9 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی 8 ضلعی _ ارتفاع 13 cm و ضلع 4.5 cm

   51,500 تومان

   ضلع گلدان: 4.5 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 13 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی 8 ضلعی _ ارتفاع 20 cm و ضلع 7 cm

   79,900 تومان

   ضلع گلدان: 7 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 20 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی طرح چهره _ ارتفاع 9.5 cm و ضلع 10 cm

   52,900 تومان

   ضلع گلدان: 10 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 9.5 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی طرح پله _ ارتفاع 5.5 cm و قطر 10.5 cm

   42,100 تومان

   قطر گلدان: 10.5 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 5.5 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 3 _ ارتفاع 7.5 cm و ضلع 4 cm

   44,800 تومان

   ضلع گلدان: 4 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 7.5 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 2 _ ارتفاع 5.5 cm و ضلع 4 cm

   44,800 تومان

   ضلع گلدان: 4 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 5.5 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی

   گلدان بتنی 5 ضلعی طرح مثلثی _ ارتفاع 4.5 cm و ضلع 5.5 cm

   38,000 تومان

   ضلع گلدان: 5.5 سانتیمتر

   ارتفاع گلدان: 4.5 سانتیمتر

   جنس گلدان: بتنی