نمایش 37 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

گلدان سفالی استوانه شیاردار – قطر 29 cm – ارتفاع 29 cm

32,000 تومان

گلدان سفالی شیاری خالدار – قطر 21 cm – ارتفاع 18 cm

23,000 تومان

گلدان سفالی شیاری خالدار – قطر 16 cm – ارتفاع 16 cm

18,000 تومان

گلدان سفالی طرح آجری – قطر 35 cm – ارتفاع 28 cm

32,000 تومان

گلدان سفالی استوانه بلند گلدار – قطر 24 cm – ارتفاع 37 cm

35,000 تومان

گلدان سفالی طرح سه خط – قطر 21 cm – ارتفاع 17 cm

24,000 تومان

گلدان سفالی طرح سلیمان – قطر 22 cm – ارتفاع 23 cm

34,000 تومان

گلدان سفالی طرح خیاری – ارتفاع 17 cm

19,000 تومان

گلدان سفالی طرح آجری – قطر 22 cm – ارتفاع 15 cm

19,000 تومان

گلدان سفالی توپی طرح هندسی – قطر 23 cm – ارتفاع 21 cm

22,000 تومان

گلدان سفالی توپی طرح گل آفتابگردان – قطر 30 cm – ارتفاع 26 cm

35,000 تومان

گلدان گلدان سفالی توپی طرح لوزی – قطر 30 cm – ارتفاع 28 cm

33,000 تومان

گلدان سفالی طرح لاله سایز بزرگ – قطر 14 cm – ارتفاع 13 cm

23,000 تومان

گلدان سفالی طرح لاله سایز متوسط – قطر 12 cm – ارتفاع 13 cm

20,000 تومان

گلدان سفالی طرح لاله سایز کوچک – قطر 10 cm – ارتفاع 11 cm

17,000 تومان

گلدان سفالی طرح لاله سایز کوچک – قطر 9 cm – ارتفاع 7 cm

14,000 تومان

گلدان سفالی طرح لادن سایز بزرگ – قطر 17 cm – ارتفاع 15 cm

23,000 تومان

گلدان سفالی طرح لادن سایز متوسط – قطر 12 cm – ارتفاع 14 cm

20,000 تومان

گلدان سفالی طرح لادن سایز کوچک – قطر 11 cm – ارتفاع 12 cm

14,000 تومان

گلدان سفالی طرح شقایق سایز بزرگ – قطر 20 cm – ارتفاع 15 cm

21,000 تومان

گلدان سفالی طرح شقایق سایز متوسط – قطر 16 cm – ارتفاع 10 cm

18,000 تومان

گلدان سفالی طرح شقایق سایز کوچک – قطر 13 cm – ارتفاع 8 cm

14,000 تومان

گلدان سفالی طرح سه خط – قطر 19 cm – ارتفاع 15 cm

18,000 تومان

گلدان سفالی طرح سلطنتی – قطر 26 cm – ارتفاع 16 cm

31,000 تومان

گلدان سفالی طرح ستاره ای سایز کوچک – قطر 35 cm – ارتفاع 12 cm

32,000 تومان

گلدان سفالی طرح ستاره ای سایز کوچک – قطر 28 cm – ارتفاع 10 cm

19,000 تومان

گلدان سفالی طرح زنبقی – قطر 17 cm – ارتفاع 13 cm

29,000 تومان

گلدان سفالی طرح بنسای سایز بزرگ – طول 39 cm – عرض 31 cm – ارتفاع 10 cm

29,000 تومان

گلدان سفالی بلژیکی متوسط – طول 20 cm – عرض 15 cm – ارتفاع 12.5 cm

30,000 تومان

گلدان سفالی بلژیکی کوچک – طول 20 cm – عرض 15 cm – ارتفاع 12.5 cm

17,000 تومان

گلدان سفالی طرح ارکیده سایز بزرگ – قطر 22 cm – ارتفاع 12 cm

24,000 تومان

گلدان سفالی طرح ارکیده سایز کوچک – قطر 14.5 cm – ارتفاع 8 cm

16,000 تومان

گلدان سفالی طرح ارکیده سایز متوسط – قطر 18 cm – ارتفاع 10 cm

19,000 تومان

گلدان سفالی تاقاری حصیری – قطر 35 cm – ارتفاع 27 cm

33,000 تومان

گلدان سفالی توپی شیاردار – قطر 18 cm – ارتفاع 15.5 cm

19,000 تومان

گلدان سفالی حوض ماهی سایز کوچک – قطر 26 cm – ارتفاع 9 cm

22,000 تومان

گلدان سفالی 1

23,000 تومان