مشاهده همه 17 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
گلدان-بتنی
بستن

گلدان بتنی استوانه ای _ ارتفاع 12 cm و قطر 15 cm

45,000 تومان

گلدان بتنی استوانه ای طرح 1 _ ارتفاع 18 cm و قطر 21 cm

45,000 تومان
گلدان چهره
بستن

گلدان بتنی طرح چهره _ ارتفاع 9.5 cm و ضلع 10 cm

28,000 تومان
گلدان پیچی
بستن

گلدان بتنی پیچشی _ ارتفاع 7.5 cm و قطر 8 cm

24,000 تومان
گلدان پله ای
بستن

گلدان بتنی طرح پله _ ارتفاع 5.5 cm و قطر 10.5 cm

20,000 تومان
گلدان بتنی
بستن

گلدان بتنی مکعبی طرح قلب برجسته _ ارتفاع 7.5 cm و ضلع 8 cm

16,000 تومان
گلدان بتنی
بستن

گلدان بتنی مثلثی _ ارتفاع 5.5 cm _ ضلع 11.5 cm

16,000 تومان

گلدان بتنی 5 ضلعی طرح مثلثی _ ارتفاع 4.5 cm و ضلع 5.5 cm

17,000 تومان

گلدان بتنی استوانه ای طرح مشبک _ ارتفاع 9 cm و قطر 7 cm

16,000 تومان

گلدان بتنی 6 ضلعی _ ارتفاع 4.5 cm و ضلع 5.5 cm

17,000 تومان
گلدان بتنی
بستن

گلدان بتنی طرح شمسه _ ارتفاع 20.5 cm و ضلع 5 cm

75,000 تومان

گلدان بتنی 8 ضلعی _ ارتفاع 13 cm و ضلع 4.5 cm

27,000 تومان
گلدان بتنی
بستن

گلدان بتنی 8 ضلعی _ ارتفاع 20 cm و ضلع 7 cm

48,000 تومان
گلدان بتنی
بستن

گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 3 _ ارتفاع 7.5 cm و ضلع 4 cm

22,000 تومان
گلدان بتنی
بستن

گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 2 _ ارتفاع 5.5 cm و ضلع 4 cm

22,000 تومان
گلدان بتنی مکعبی
بستن

گلدان بتنی مکعبی _ ارتفاع و ضلع 7.5 cm

19,000 تومان
گلدان بتنی
بستن

گلدان بتنی 8 ضلعی نوع 1 _ ارتفاع 8 و قطر 10 cm

19,000 تومان