36 نوع از گیاهان زینتی که در آب رشد میکنند | نحوه پرورش گیاهان در آب | ایران درخت

تا به حال نام هیدرو پونیک را شنیده اید ؟! هیدروپونیک به معنای پرورش گیاهان در آب و بدون کاشتن آنها د...

ادامه مطلب

راهنما کامل نگهداری و معرفی گل پتوس یا پوتوس | 37 نکته کلیدی | ایران درخت

گل پتوس یکی از محبوب ترین گیاهان آپارتمانی است که با شاخه های آویز و برگهای قلبی شکلش زیبایی خانه را...

ادامه مطلب