راهنما کامل معرفی و نگهداری گیاه بابا آدم | گل آلوکازیا | 99 نکته کلیدی

گل بابا آدم یا آلوکازیا که در انگلیسی بهAlokasia شهرت دارد به خاطر شکل برگ هایش، به گوش فیلی نیز معروف است. در توصیف این گیاه میتوان گفت برگ های بابا آدم به خاطر ابعاد، مانند یک چتر بر روی گیاه سایه می اندازد. گیاه بابا آدم دارای 97 گونه مختلف میباشد که در نواحی مختلف و مرطوب کره زمین رشد مینماید اما به طور کلی این گیاه بومی مناطق پر باران جنوب شرقی آسیا میباشد و در ایران نیز در مناطق شمالی به خوبی رشد میکند. جالب است بدانید گل بابا آدم در ارتفاعات لفور ایران و در منطقه شاه کلا به صورت خود رو میروید.

ادامه مطلب