کاکتوس ها و ساکولنت ها به چه میزان نور نیاز دارند؟

ساکولنت ها موجودات زیبا و ظریفی هستند که در اشکال و رنگهای مختلفی وجود دارند و برای تراریوم و باغ ها...

ادامه مطلب